Sala konferencyjna
14:0014:05
Otwarcie
5 min
14:0515:15
Sesja 1. Nadciśnienie tętnicze odmieniane przez przypadki
70 min

14:05 - 14:20

Różne oblicza dysplazji włóknisto-mięśniowej u pacjentów z nadciśnieniem dr n. med. Marta Sołtysiak

14:20 - 14:35

Ciąża u pacjentki z nadciśnieniem tętniczym po przeszczepie dr n. med. Anna Szyndler

14:35 - 14:50

Nadciśnienie (pseudo) oporne u pacjentki z zaburzeniami psychicznymi lek. Małgorzata Wierzowiecka

14:50 - 15:10

Na co powinien zwrócić uwagę diabetolog, hipertensjolog, internista, lekarz rodzinny, analizując badanie poligraficzne? dr hab. n. med. Jacek Wolf

15:10 - 15:15

Dyskusja
15:1515:45
Sesja satelitarna firmy Boehringer Ingelheim: SGLT2i  w prewencji i leczeniu powikłań sercowo-naczyniowych cukrzycy typu 2. Korzyści wynikające z wczesnego zastosowania empagliflozyny dr n. med. Dariusz Naskręt
30 min
Sponsor: Boehringer Ingelheim
15:4515:55
Przerwa kawowa 10 min
15:5516:15
Sesja satelitarna firmy Eli Lilly : Perspektywa na dłuższe i lepsze życie pacjenta z T2DM. Czy to możliwe? dr hab. n. med. Aleksandra Uruska
20 min
Sponsor: Lilly logo
16:1517:40
Sesja 2. Wytyczne sześciu polskich Towarzystw Naukowych dotyczących leczenia zaburzeń gospodarki lipidowej ― czy nadszedł czas na zmianę dotychczasowego leczenia?
85 min

16:15 - 16:35

Dlaczego statynę należy stosować w najwyższej tolerowanej dawce? prof. dr hab. n. med. Paweł Burchardt

16:35 - 16:55

Czy stany współistniejące ― nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, choroby wątroby i inne ― zmieniają sposób leczenia? prof. dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz

16:55 - 17:15

Co zrobić gdy statyna nie wystarcza? dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski, prof. NIKard

17:15 - 17:35

Na co powinien zwrócić uwagę diabetolog, hipertensjolog, internista, lekarz rodzinny, analizując badanie: ABPM? dr hab. n. med. Arkadiusz Niklas

17:35 - 17:40

Dyskusja
17:4018:10
Sesja satelitarna firmy KRKA: Jak skutecznie intensyfikować terapię hipotensyjną? — droga do osiągnięcia celu terapeutycznego prof. dr hab. n. med. Andrzej Tykarski
30 min
Sponsor: KRKA
18:1018:20
Przerwa kawowa 10 min
18:2018:50
Sesja satelitarna firmy EGIS: Hiperurykemia a ryzyko sercowo-naczyniowe ― co z tego wynika? prof. dr hab. n. med. Andrzej Tykarski
30 min
Sponsor: EGIS
18:5020:00
Sesja 3. Cukrzyca odmieniana przez przypadki
70 min

18:50 - 19:05

Pułapki w terapii cukrzycy typu 1 dr n. med. Anna Duda-Sobczak

19:05 - 19:20

Wykład pod patronatem firmy Berlin Chemie Menarini: Pacjent z cukrzycą i chorobą tarczycy dr n. med. Anita Rogowicz-Frontczak

19:20 - 19:35

Pacjent z cukrzycą na izbie przyjęć dr n. med. Justyna Flotyńska

19:35 - 19:55

Na co powinien zwrócić uwagę diabetolog, hipertensjolog, internista, lekarz rodzinny, analizując badanie echokardiograficzne? dr n. med. Aneta Klotzka

19:55 - 20:00

Dyskusja
Sala konferencyjna
09:0010:05
Sesja 4. Serce w cukrzycy
65 min

09:00 - 09:20

Najnowsze wytyczne dotyczące rozpoznawania i leczenia niewydolności serca przez pryzmat cukrzycy i nadciśnienia tętniczego dr hab. n. med. Arkadiusz Niklas

09:20 - 09:40

Leki diabetologiczne u pacjenta z niewydolnością serca i cukrzycą  dr n. med. Dariusz Naskręt

09:40 - 10:00

Terapia kardiowaskularna w dobie pandemii COVID-19 prof. dr hab. n. med. Andrzej Tykarski

10:00 - 10:05

Dyskusja
10:0510:45
Sesja satelitarna firmy Berlin Chemie Menarini:  Od nadciśnienia tętniczego przez uszkodzenia narządowe do powikłań sercowo-naczyniowych ―
możliwości terapii
prof. dr hab. n. med. Andrzej Tykarski
40 min
Sponsor: Berlin-Chemie Menarini

10:05 - 10:25

Protekcja narządowa ― istotny cel leczenia nadciśnienia tętniczego
 
prof. dr hab. n. med. Andrzej Tykarski

10:25 - 10:45

Jak leczyć nadciśnienie tętnicze, przewlekłe zespoły wieńcowe w 2022 roku? prof. dr hab. n. med. Marcin Grabowski
10:4511:15
Sesja satelitarna firmy Servier: Nadciśnienie i cukrzyca typu 2 u pacjentów starszych rządzi się swoimi prawami?”— spojrzenie hipertensjologa i diabetologa prof. dr hab. n. med. Andrzej Tykarski, prof. dr hab. n. med. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz, dr hab. n. med. Arkadiusz Niklas
30 min
Sponsor: SERVIER
11:1511:25
Przerwa kawowa 10 min
11:2511:55
Sesja satelitarna firmy ASCENSIA : Co można wydobyć z glukometru? — od szczegółu do ogółu dzięki GlucoContro.online dr hab. n. med. Aleksandra Uruska
30 min
Sponsor: Ascensia
11:5513:20
Sesja 5. Cukrzyca ― od rozpoznania do wyrównania
85 min

11:55 - 12:15

Najnowsze wytyczne rozpoznawania i leczenia cukrzycy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego 2022 prof. dr hab. n. med. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz

12:15 - 12:35

Zmienność glikemii istotnym parametrem długotrwałej kontroli cukrzycy prof. dr hab. n. med. Aleksandra Araszkiewicz

12:35 - 12:55

Bezpieczeństwo sercowo-naczyniowe? Zapobiegajmy hipoglikemii dr n. med. Andrzej Gawrecki

12:55 - 13:15

"Cukry mam skaczące" 
przyczyny znacznych wahań glikemii
dr n. med. Stanisław Piłaciński

13:15 - 13:20

Dyskusja
13:2013:50
Sesja satelitarna Astra Zeneca: Rola Dapagliflozyny w prewencji i leczeniu zespołu sercowo-nerkowego u pacjentów z cukrzycą typu 2 prof. dr hab. n. med. Tomasz Hryszko, dr n. med. Katarzyna Kostka-Jeziorny
30 min
Sponsor: AstraZeneca
13:5014:20
Przerwa na lunch 30 min
14:2015:45
Sesja 6. Otyłość i jej konsekwencje Moderator prof. dr hab. n. med. Andrzej Tykarski
85 min

14:20 - 14:40

Zasady nowoczesnej farmakoterapii otyłości prof. dr hab. n. med. Paweł Bogdański

14:40 - 15:00

Insulinooporność ― w czym problem? dr hab. n. med. Aleksandra Uruska

15:00 - 15:20

Stłuszczenie wątroby ― nowa epidemia? dr n. med. Agata Grzelka-Woźniak

15:20 - 15:40

Na co powinien zwrócić uwagę diabetolog, hipertensjolog, internista, lekarz rodzinny, analizując badanie EKG i holtera EKG? dr hab. n. med. Agnieszka Olszanecka, prof. UJ

15:40 - 15:45

Dyskusja
15:4516:15
Sesja satelitarna Novo Nordisk: Kardiometaboliczne czynniki ryzyka odmieniane przez przypadki w cukrzycy typu 2 prof. dr hab. n. med. Aleksandra Araszkiewicz, dr hab. n. med. Grzegorz Piotrowski
30 min
Sponsor: NN logo
16:1516:25
Przerwa kawowa 10 min
16:2517:00
Sesja 7. Pytania pacjentów
35 min

16:25 - 16:55

Pytania pacjentów dr n. med. Paweł Niedźwiecki

16:55 - 17:00

Dyskusja
17:00
Zakończenie
Copyrights © 2022 Via Medica